Priser

270 kr per tur for hunder som ikke har fast avtale, og for kunder på utsiden av bomringen.

230 kr per tur for kunder med fast månedsavtale.

Tar forbehold om senere prisendringer