Priser

250 kr per tur for kunder med fast månedsavtale.

290 kr per tur for hunder som ikke har fast avtale, og for kunder på utsiden av bomringen.

Tar forbehold om senere prisendringer